logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

শিৱ নামাৱলি অষ্টকম - Shiva Naamavali Ashtakam

Shiva Naamavali Ashtakam


শিৱনামাৱল্যষ্টকম |

হে চন্দ্রচূড মদনান্তক শূলপাণে স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শংভো | 
ভূতেশ ভীতভযসূদন মামনাথং সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||১|| 

হে পার্ৱতীহৃদযৱল্লভ চন্দ্রমৌলে ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ | 
হে ৱামদেৱ ভৱ রুদ্র পিনাকপাণে সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||২|| 

হে নীলকণ্ঠ ৱৃষভধ্ৱজ পঞ্চৱক্ত্র লোকেশ শেষৱলয প্রমথেশ শর্ৱ | 
হে ধূর্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||৩|| 

হে ৱিশ্ৱনাথ শিৱ শঙ্কর দেৱদেৱ গঙ্গাধর প্রমথনাযক নন্দিকেশ | 
বাণেশ্ৱরান্ধকরিপো হর লোকনাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||৪|| 

ৱারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ ৱীরেশ দক্ষমখকাল ৱিভো গণেশ | 
সর্ৱজ্ঞ সর্ৱহৃদযৈকনিৱাস নাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||৫|| 

শ্রীমন্মহেশ্ৱর কৃপাময হে দযালো হে ৱ্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ | 
ভস্মাঙ্গরাগ নৃকপালকলাপমাল সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||৬|| 

কৈলাসশৈলৱিনিৱাস ৱৃষাকপে হে মৃত্যুংজয ত্রিনযন ত্রিজগন্নিৱাস |
নারাযণপ্রিয মদাপহ শক্তিনাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||৭|| 

ৱিশ্ৱেশ  ৱিশ্ৱভৱনাশিতৱিশ্ৱরূপ ৱিশ্ৱাত্মক ত্রিভুৱনৈকগুণাভিৱেশ | 
হে ৱিশ্ৱবন্ধু করুণাময দীনবন্ধো সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||৮|| 

গৌরীৱিলাসভুৱনায মহেশ্ৱরায পঞ্চাননায শরণাগতরক্ষকায | 

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যৱিরচিতং শিৱনামাৱল্যষ্টকং সংপূর্ণম ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram