logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

অনাদি কল্পেশ্ৱর স্তোত্রম - Anaadi Kalpeshvara Stotram

Anaadi Kalpeshvara Stotram


অনাদিকল্পেশ্ৱরস্তোত্রম |

কর্পূরগৌরো ভুজগেন্দ্রহারো গঙ্গাধরো লোকহিতাৱরঃ সঃ | 
সর্ৱেশ্ৱরো দেৱৱরোঽপ্যঘোরো যোঽনাদিকল্পেশ্ৱর এৱ সোঽসৌ ||১||

কৈলাসৱাসী গিরিজাৱিলাসী শ্মশানৱাসী সুমনোনিৱাসী | 
কাশীনিৱাসী ৱিজযপ্রকাশী  যোঽনাদিকল্পেশ্ৱর এৱ সোঽসৌ ||২|| 

ত্রিশূলধারী ভৱদুঃখহারী কন্দর্পৱৈরী রজনীশধারী | 
কপর্দধারী ভজকানুসারী যোঽনাদিকল্পেশ্ৱর এৱ সোঽসৌ||৩|| 

লোকাধিনাথঃ প্রমথাধিনাথঃ কৈৱল্যনাথঃ শ্রুতিশাস্ত্রনাথঃ | 
ৱিদ্যার্থনাথঃ পুরুষার্থনাথো যোঽনাদিকল্পেশ্ৱর এৱ সোঽসৌ ||৪|| 

লিঙ্গং পরিচ্ছেত্তুমধোগতস্য নারাণশ্চোপরি লোকনাথঃ | 
বভূৱতুস্তাৱপি নো সমর্থো যোঽনাদিকল্পেশ্ৱর এৱ সোঽসৌ ||৫|| 

যং রাৱণস্তাণ্ডৱকৌশলেন গীতেন চাতোষযদস্ৱ সোঽত্র | 
কৃপাকটাক্ষেণ সমৃদ্ধিমাপ যোঽনাদিকল্পেশ্ৱর এৱ সোঽসৌ ||৬|| 

সকৃচ্চ ধাণোঽৱনময্য শীর্ষং যস্যাগ্রতঃ সোঽপ্যলভত্সমৃদ্ধিম | 
দেৱেন্দ্রসংপত্ত্যৱিকাঙ্গরিষ্ঠাং যোঽনাদিকল্পেশ্ৱর এৱ সোঽসৌ ||৭|| 

গুণান্ৱিমাতুং ন সমর্থ এষ ৱেষশ্চ জীৱোঽপি ৱিকুণ্ঠিতোঽস্য |
শ্রুতিশ্চ নূনং চকিতং বভাষে যোঽনাদিকল্পেশ্ৱর এৱ সোঽসৌ ||৮|| 

অনাদি কল্পেশ উমেশ এতত স্তৱাষ্টকং যঃ পঠতি ত্রিকালম | 
সধৌতপাপোঽখিললোকৱন্দ্যং শৈৱং পদং যাস্যতি ভক্তিমাংশ্চেত ||৯|| 

ইতি শ্রীৱাসুদেৱানন্দসরস্ৱতীকৃতমনাদিকল্পেশ্ৱরস্তোত্রং সংপূর্ণম ||

 

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram