logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

অপমৃত্যুহরং মহামৃত্যুঞ্জয় স্তোত্রম্ - Apamrutyuharam Mahamrutyunjjaya Stotram

Apamrutyuharam Mahamrutyunjjaya Stotram

 

অপমৃত্যুহরং মহামৃত্যুঞ্জয় স্তোত্রম্

ওঁ অস্য শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়স্তোত্রমন্ত্রস্য শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ 
শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ো দেবতা গৌরী শক্তিঃ মম সর্বারিষ্টসমস্তমৃত্যুশান্ত্যর্থং সকলৈশ্বর্যপ্রাপ্ত্যর্থং
চ জপে বিনিয়োগঃ ।

অথ ধ্যানম্ ॥

চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃ স্থিতং
মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসত্রবিলসৎপাণিং হিমাংশুপ্রভুম্ ।

কোটীন্দুপ্রগলৎসুধাপ্লুততনুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং
কান্তং বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৄত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ ।

ওঁ রুদ্রং পশুপতিং স্থাণুং নীলকণ্ঠমুমাপতিম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥১॥

নীলকণ্ঠং কালমূর্তিং কালজ্ঞং কালনাশনম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥২॥

নীলকণ্ঠং বিরূপাক্ষং নির্মলং নিলয়প্রভম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥৩॥

বামদেবং মহাদেবং লোকনাথং জগদ্গুরুম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিংনো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥৪॥

দেবদেবং জগন্নাথং দেবেশং বৃষভধ্বজম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥৫॥

ত্র্যক্ষং চতুর্ভুজং শান্তং জটামকুটধারিণম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৬॥

ভস্মোদ্ধূলিতসর্বাঙ্গং নাগাভরণভূষিতম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৭॥

অনন্তমব্যযং শান্তং অক্ষমালাধরং হরম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৮॥

আনন্দং পরমং নিত্যং কৈবল্যপদদায়িনম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৯॥

অর্দ্ধনারীশ্বরং দেবং পার্বতীপ্রাণনায়কম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ১০॥

প্রলয়স্থিতিকর্ত্তারমাদিকর্ত্তারমীশ্বরম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ১১॥

ব্যোমকেশং বিরূপাক্ষং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ১২॥

গঙ্গাধরং শশিধরং শঙ্করং শূলপাণিনম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ১৩॥

গঙ্গাধরং মহাদেবং সর্বাভরণভূষিতম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥৬॥

অনাধঃ পরমানন্দং কৈবল্যপদগামিনি ।
নমামি শিরসা দেবং কিংনো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥৭॥

স্বর্গাপবর্গদাতারং সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিংনো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥৮॥

উৎপত্তিস্থিতিসংহারং কর্তারমীশ্বরং গুরুম্ ।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥৯॥

মার্কণ্ডেয়কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ ।
তস্য মৄত্যুভয়ং নাস্তি নাগ্নিচৌরভয়ং ক্বচিৎ ॥১০॥

শতাবর্তং প্রকর্তব্যং সঙ্কটে কষ্টনাশনম্ ।
শুচির্ভূত্বা পঠেৎস্তোত্রং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥১১॥

মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ।
জন্মমৃত্যুজরারোগৈঃ পীডিতং কর্মবন্ধনৈঃ ॥১২॥

তাবতস্ত্বদ্গতপ্রাণস্ত্বচ্চিত্তোঽহং সদা মৃড ।
ইতি বিজ্ঞাপ্য দেবেশং ত্র্যম্বকাখ্যং মনুং জপেৎ ॥১৩॥

নমঃ শিবায় সাম্বায় হরয়ে পরমাত্মনে ।
প্রণতক্লেশনাশায় যোগিনাং পতয়ে নমঃ ॥১৪॥

ইতি শ্রীমার্কণডেয়পুরাণে মার্কণ্ডেয়কৃতমপমৃত্যুহরং
   মহা মৃত্যুঞ্জয়স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

निर्गुण मानसपूजा (शन्कर बगवत्पाद) - Nirgunamanasa puja (

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana