logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

শিৱষডক্ষর স্তোত্রম - Shiva Shadakshara Stotram

Shiva Shadakshara Stotram


শিৱষডক্ষর স্তোত্রম

ওংকারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যাযন্তি যোগিনঃ | 
কামদং মোক্ষদং চৈৱ ওংকারায নমো নমঃ ||১|| 

নমন্তি ঋষযো দেৱা নমন্ত্যপ্সরসাং গণাঃ | 
নরা নমন্তি দেৱেশং নকারায নমো নমঃ ||২|| 

মহাদেৱং মহাত্মানং মহাধ্যান পরাযণম | 
মহাপাপহরং দেৱং মকারায নমো নমঃ ||৩|| 

শিৱং শান্তং জগন্নাথং লোকানুগ্রহকারকম | 
শিৱমেকপদং নিত্যং শিকারায নমো নমঃ ||৪|| 

ৱাহনং ৱৃষভো যস্য ৱাসুকিঃ কণ্ঠভূষণম | 
ৱামে শক্তিধরং দেৱং ৱকারায নমো নমঃ ||৫|| 

যত্র যত্র স্থিতো দেৱঃ সর্ৱৱ্যাপী মহেশ্ৱরঃ | 
যো গুরুঃ সর্ৱদেৱানাং যকারায নমো নমঃ ||৬|| 

ষডক্ষরমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছিৱসন্নিধৌ | 
শিৱলোকমৱাপ্নোতি শিৱেন সহ মোদতে ||৭|| 

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে উমামহেশ্ৱরসংৱাদে শিৱষডক্ষরস্তোত্রং সংপূর্ণম ||

Related Content

চন্দ্রচূডালাষ্টকম - Chandrachoodaalaa Ashtakam

কল্কি কৃতম শিৱস্তোত্র - kalki kritam shivastotra

প্রদোষস্তোত্রম - Pradoshastotram

মেধাদক্ষিণামূর্তি সহস্রনামস্তোত্র - Medha Dakshinamurti Saha

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রম্ - Dvadasha Jyothirlinga Stotr