logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

মহাদেৱাষ্টকম - Mahadeva Ashtakam

 

Mahadeva Ashtakam


শিৱং শান্তং শুদ্ধং প্রকটমকলঙ্কং শ্রুতিনুতং 
মহেশানং শংভুং সকলসুরসংসেৱ্যচরণম | 
গিরীশং গৌরীশং ভৱভযহরং নিষ্কলমজং 
মহাদেৱং ৱন্দে প্রণতজনতাপোপশমনম ||১|| 

 

সদা সেৱ্যং ভক্তৈর্হৃদি ৱসন্তং গিরিশয-
মুমাকান্তং ক্ষান্তং করঘৃতপিনাকং ভ্রমহরম | 
ত্রিনেত্রং পঞ্চাস্যং দশভুজমনন্তং শশিধরং 
মহাদেৱং ৱন্দে প্রণতজনতাপোপশমনম ||২||

 

চিতাভস্মালিপ্তং ভুজগমুকুটং ৱিশ্ৱসুখদং 
ধনাধ্যক্ষস্যাঙ্গং ত্রিপুরৱধকর্তারমনঘম | 
করোটীখট্ৱাঙ্গে হ্যুরসি চ দধানং মৃতিহরং 
মহাদেৱং ৱন্দে প্রণতজনতাপোপশমনম ||৩|| 

 

সদোত্সাহং গঙ্গাধরমচলমানন্দকরণং 
পুরারাতিং ভাতং রতিপতিহরং দীপ্তৱদনম | 
জটাজূটৈর্জুষ্টং রসমুখগণেশানপিতরং 
মহাদেৱং ৱন্দে প্রণতজনতাপোপশমনম ||৪|| 

 

ৱসন্তং কৈলাসে সুরমুনিসভাযাং হি নিতরাং 
ব্রুৱাণং সদ্ধর্মং নিখিলমনুজানন্দজনকম | 
মহেশানী সাক্ষাত্সনকমুনিদেৱর্ষিসহিতা 
মহাদেৱং ৱন্দে প্রণতজনতাপোপশমনম ||৫|| 

 

শিৱাং স্ৱে ৱামাঙ্গে গুহগণপতিং দক্ষিণভুজে 
গলে কালং ৱ্যালং জলধিগরলং কণ্ঠৱিৱরে | 
ললাটে শ্ৱেতেন্দুং জগদপি দধানং চ জঠরে 
মহাদেৱং ৱন্দে প্রণতজনতাপোপশমনম ||৬||

 

সুরাণাং দৈত্যানাং বহুলমনুজানাং বহুৱিধং 
তপঃকুর্ৱাণানাং ঝটিতি ফলদাতারমখিলম | 
সুরেশং ৱিদ্যেশং জলনিধিসুতাকান্তহৃদযং 
মহাদেৱং ৱন্দে প্রণতজনতাপোপশমনম ||৭|| 

 

ৱসানং ৱৈযাঘ্রীং মৃদুলললিতাং কৃত্তিমজরাং 
ৱৃষারূঢং সৃষ্ট্যাদিষু কমলজাদ্যাত্মৱপুষম | 
অতর্ক্যং নির্মাযং তদপি ফলদং ভক্তসুখদং 
মহাদেৱং ৱন্দে প্রণতজনতাপোপশমনম ||৮|| 

 

ইদং স্তোত্রং শংভোর্দুরিতদলনং ধান্যধনদং হৃদি 
ধ্যাত্ৱা শংভুং তদনু রঘুনাথেন রচিতম | 
নরঃ সাযংপ্রাতঃ পঠতি নিযতং তস্য ৱিপদঃ 
ক্ষযং যান্তি স্ৱর্গং ৱ্রজতি সহসা সোঽপি মুদিতঃ ||৯|| 

 

ইতি পণ্ডিতরঘুনাথশর্মণা ৱিরচিতং শ্রীমহাদেৱাষ্টকং সমাপ্তম ||

Related Content

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Sadashivashtakam

સદાશિવાષ્ટકમ - Sadashivashtakam

Bilvaashtakam

Mahadeva Ashtakam

Sadashiva Ashtakam