logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

প্রদোষ স্তোত্রম - Pradosha Stotram

Pradosha Stotram


জয দেৱ জগন্নাথ জয শঙ্কর শাশ্ৱত | 
জয সর্ৱসুরাধ্যক্ষ জয সর্ৱসুরার্চিত ||১|| 

 

জয সর্ৱগুণাতীত জয সর্ৱৱরপ্রদ || 
জয নিত্য নিরাধার জয ৱিশ্ৱম্ভরাৱ্যয ||২|| 

 

জয ৱিশ্ৱৈকৱন্দ্যেশ জয নাগেন্দ্রভূষণ | 
জয গৌরীপতে শম্ভো জয চন্দ্রার্ধশেখর ||৩|| 

 

জয কোঠ্যর্কসঙ্কাশ জযানন্তগুণাশ্রয | 
জয ভদ্র ৱিরূপাক্ষ জযাচিন্ত্য নিরঞ্জন ||৪|| 

 

জয নাথ  কৃপাসিন্ধো জয ভক্তার্তিভঞ্জন | 
জয দুস্তরসংসারসাগরোত্তারণ প্রভো ||৫|| 

 

প্রসীদ মে মহাদেৱ সংসারার্তস্য খিদ্যতঃ | 
সর্ৱপাপক্ষযং কৃত্ৱা রক্ষ মাং পরমেশ্ৱর ||৬|| 

 

মহাদারিদ্র্যমগ্নস্য মহাপাপহতস্য চ || 
মহাশোকনিৱিষ্টস্য মহারোগাতুরস্য চ ||৭|| 

 

ঋণভারপরীতস্য দহ্যমানস্য কর্মভিঃ || 
গ্রহৈঃপ্রপীড্যমানস্য প্রসীদ মম শঙ্কর ||৮|| 

 

দরিদ্রঃ প্রার্থযেদ্দেৱং প্রদোষে গিরিজাপতিম || 
অর্থাঢ্যো ৱাঽথ রাজা ৱা প্রার্থযেদ্দেৱমীশ্ৱরম ||৯|| 

 

দীর্ঘমাযুঃ সদারোগ্যং কোশৱৃদ্ধির্বলোন্নতিঃ || 
মমাস্তু নিত্যমানন্দঃ প্রসাদাত্তৱ শঙ্কর ||১০|| 

 

শত্রৱঃ সংক্ষযং যান্তু প্রসীদন্তু মম প্রজাঃ || 
নশ্যন্তু দস্যৱো রাষ্ট্রে জনাঃ সন্তু নিরাপদঃ ||১১|| 

 

দুর্ভিক্ষমারিসন্তাপাঃ শমং যান্তু মহীতলে || 
সর্ৱসস্যসমৃদ্ধিশ্চ ভূযাত্সুখমযা দিশঃ ||১২|| 

 

এৱমারাধযেদ্দেৱং পূজান্তে গিরিজাপতিম || 
ব্রাহ্মণান্ভোজযেত পশ্চাদ্দক্ষিণাভিশ্চ পূজযেত ||১৩||

 

সর্ৱপাপক্ষযকরী সর্ৱরোগনিৱারণী | 
শিৱপূজা মযাঽঽখ্যাতা সর্ৱাভীষ্টফলপ্রদা ||১৪||

 

ইতি প্রদোষস্তোত্রং সম্পূর্ণম ||

Related Content

Kalkikrutam Shiva Stotram

Pradosha Stotram in Romanized script

कल्किकृतं शिवस्तोत्रम  - Kalkikrutam Shiva Stotram

कल्किकृतं शिवस्तोत्रम्  - Kalkikrutam Shiva Stotram

प्रदोष स्तोत्रम - Pradosha Stotram