logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

শ্রীকণ্ঠ অষ্টকম - Srikanta Ashtakam

Srikanta Ashtakam


যঃ পাদপপিহিততনুঃ প্রকাশতাং পরশুরামেণ | 
নীতঃ সোঽৱ্যাত্সততং শ্রীকণ্ঠঃ পাদনম্রকল্পতরুঃ ||১|| 

 

যঃ কালং জিতগর্ৱং কঋত্ৱা ক্ষণতো মৃকণ্ডুমুনিসূনুম | 
নির্ভযমকরোত্সোঽৱ্যচ্ছ্রীকণ্ঠঃ পাদনম্রকল্পতরুঃ ||২|| 

 

কুষ্ঠাপস্মারমুখা রোগা যত্পাদসেৱনাত্সহসা | 
প্রশমং প্রযান্তি সোঽৱ্যাচ্ছ্রীকণ্ঠঃ পাদনম্রকল্পতরুঃ ||৩|| 

 

যদৱিদ্যৈৱ জগদিদমখিলং প্রতিভাতি সত্যৱত্পূর্ৱম | 
জ্ঞানাত্সোঽৱ্যাত্সততং শ্রীকণ্ঠঃ পাদনম্রকল্পতরুঃ ||৪|| 

 

যতিৱৃন্দৱন্দ্যচরণঃ কমিতা ধরণীধরেন্দ্রতনযাযাঃ | 
শ্রীশাদিৱন্দিতো‍ঽৱ্যাচ্ছ্রীকণ্ঠঃ পাদনম্রকল্পতরুঃ ||৫|| 

 

যো দক্ষিণাস্যরূপং ধৃত্ৱা ৱিজ্ঞানদানকৃতদীক্ষঃ | 
মুগ্ধেভ্যোঽপি স পাযাচ্ছ্রীকণ্ঠঃ পাদনম্রকল্পতরুঃ ||৬|| 

 

অন্ধোঽপি যত্করুণযা চক্ষুষ্মান্ভৱতি সত্ৱরং লোকে | 
করুণানিধিঃ স পাযাচ্ছ্রীকণ্ঠঃ পাদনম্রকল্পতরুঃ ||৭|| 

 

কপিলাতটাদৃতগতিঃ কপিলাদিমুনীন্দ্রৱন্দ্যপদপদ্মঃ | 
শ্রীদঃ পাযাত্সততং শ্রীকণ্ঠঃ পাদনম্রকল্পতরুঃ ||৮|| 

 

শ্রীকণ্ঠাষ্টকমেতত্পঠতি জনো যঃ কঋতাদরঃ সততম | 
শ্রীৱিদ্যাসদনং স প্রভৱেন্নৈৱাত্র সন্দেহঃ ||৯|| 

 

ইতি শ্রীকণ্ঠাষ্টকং সংপূর্ণম ||

Related Content