logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

শ্রীকণ্ঠেশ স্তোত্রম - Srikantesha Stotram

Srikantesha Stotram


আর্দ্রান্তঃকরণস্ত্ৱং যস্মাদীশান ভক্তৱৃন্দেষু | 
আর্দ্রোত্সৱপ্রিযোঽতঃ শ্রীকণ্ঠাত্রাস্তি নৈৱ সন্দেহঃ ||১||

 

দ্রষ্টৄংস্তৱোত্সৱস্য হি লোকান্পাপাত্তথা মৃত্যোঃ | 
মা ভীরস্ত্ৱিতি শংভো মধ্যেতির্যগ্গ তাগতৈর্ব্রূষে ||২|| 

 

প্রকরোতি করুণযার্দ্রান শংভুর্নম্রানিতি প্রবোধায | 
ধর্মোঽযং কিল লোকানার্দ্রান্কুরুতেঽদ্য গৌরীশ ||৩||

 

আর্দ্রা নটেশস্য মনোঽব্জৱৃত্তিরিত্যর্থসংবোধকৃতে জনানাম | 
আর্দ্রর্ক্ষ এৱোত্সৱমাহ শস্তং পুরাণজালং তৱ পার্ৱতীশ ||৪|| 

 

বাণার্চনে ভগৱতঃ পরমেশ্ৱরস্য 
প্রীতির্ভৱেন্নিরুপমেতি যতঃ পুরাণৈঃ | 
সংবোধ্যতে পরশিৱস্য যথান্ধকং ততঃ করোতি 
বাণার্চনং জগতি ভক্তিযুতা জনালিঃ ||৫|| 

 

যথান্ধকং ত্ৱং ৱিনিহত্য শীঘ্রং লোকস্য রক্ষামকরোঃ কঋপাব্ধে |
তথাজ্ঞতাং মে ৱিনিৱার্য শীঘ্রং ৱিদ্যাং প্রযচ্ছাশু সভাধিনাথ ||৬|| 

 

ইতি শ্রীকণ্ঠেশস্তোত্রং সংপূর্ণম ||

Related Content