logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

শ্রীকামেশ্ৱর স্তোত্রম - Srikameshvara Stotram

Srikameshvara Stotram


ককাররূপায করাত্তপাশসৄণীক্ষুপুষ্পায কলেশ্ৱরায | 
কাকোদরস্রগ্ৱিলসদ্গলায কামেশ্ৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ||১|| 

 

কনত্সুৱর্ণাভজটাধরায সনত্কুমারাদিসুনীডিতায | 
নমত্কলাদানধুরন্ধরায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ||২|| 

 

করাম্বুজাতম্রদিমাৱধূতপ্রৱালগর্ৱায দযামযায | 
দারিদ্র্যদাৱামৃতৱৃষ্টযে তে কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ||৩|| 

 

কল্যাণশৈলেষুঘযেঽহিরাজগুণায লক্ষ্মীধৱসাযকায |
পৃথ্ৱীরথাযাগমসৈন্ধৱায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ||৪|| 

 

কল্যায বল্যাশরসঙ্ঘভেদে তুল্যা ন সন্ত্যেৱ হি যস্য লোকে | 
শল্যাপহর্ত্রে ৱিনতস্য তস্মৈ কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ||৫|| 

 

কান্তায শৈলাধিপতেঃ সুতায ঘটোদ্ভৱাত্রেযমুখার্চিতায |  
অঘৌঘৱিধ্ৱংসনপণ্ডিতায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ||৬|| 

 

কামরযে কাঙ্ক্ষিতদায শীঘ্রং ত্রাত্রে  সুরাণাং নিখিলাদ্ভযাচ্চ | 
চলত্ফণীন্দ্রশ্রিতকন্ধরায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম || ৭||

 

কালান্তকায প্রণতার্তিহন্ত্রে তুলাৱিহীনাস্যসরোরুহায | 
নিজাঙ্গসৌন্দর্যজিতাঙ্গজায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ||৮|| 

 

কৈলাসৱাসাদরমানসায কৈৱল্যদায প্রণতৱ্রজস্য | 
পদাম্বুজানম্রসুরেশ্ৱরায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ||৯|| 

 

হতারিষট্কৈরনুভূযমাননিজস্ৱরূপায নিরামযায | 
নিরাকৃতানেকৱিধামযায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ||১০|| 

 

হতাসুরায প্রণতেষ্টদায প্রভাৱিনির্ধূতজপাসুমায | 
প্রকর্ষদায প্রণমজ্জনানাং কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ||১১|| 

 

হরায তারাধিপশেখরায তমালসঙ্কাশগলোজ্জ্ৱলায | 
তাপত্রযাম্ভোনিধিৱাডৱায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ||১২|| 

 

হৃদ্যানি পদ্যানি ৱিনিঃসরন্তি মুখাম্বুজাদ্যত্পদপূজকানাম | 
ৱিনা প্রযত্নং কমপীহ তস্মৈ কামেশ্ৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ||১৩||

 

ইতি কামেশ্ৱরস্তোত্রং সংপূর্ণম ||

Related Content