logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

শিৱতাণ্ডৱ স্তুতিঃ - Shivatandava Stutih

Shivatandava Stutih


দেৱা দিক্পতযঃ প্রযাত পরতঃ খং মুঞ্চতাম্ভোমুচঃ 
পাতালং ৱ্রজ মেদিনি প্রৱিশত ক্ষোণীতলং ভূধরাঃ | 
ব্রহ্মন্নুন্নয দূরমাত্মভুৱনং নাথস্য নো নৄত্যতঃ 
শংভোঃ সঙ্কটমেতদিত্যৱতু ৱঃ প্রোত্সারণা নন্দিনঃ ||১|| 

 

দোর্দণ্ডদ্ৱযলীলযাঽচলগিরিভ্রাম্যত্তদুচ্চৈরৱ-
ধ্ৱানোদ্ভীতজগদ্ভ্রমত্পদভরালোলত্ফণাগ্র্যোরগম | 
ভৃঙ্গাপিঙ্গজটাটৱীপরিসরোদ্গঙ্গোর্মিমালাচল-
চ্চন্দ্রং চারু মহেশ্ৱরস্য ভৱতাং নিঃশ্রেযসে মঙ্গলম ||২||

 

সন্ধ্যাতাণ্ডৱডম্বর ৱ্যসনিনো ভর্গস্য চণ্ডভ্রমি-
ৱ্যানৃত্যদ্ভুজদণ্ডমণ্ডল ভুৱো ঝংঝানিলাঃ পান্তু ৱঃ | 
যেষামুচ্ছলতাং জৱেন ঝগিতি ৱ্যূহেষু ভূমীভৃতা-
মুড্ডীনেষু বিডৌজসা পুনরসৌ দম্ভোলিরালোকিতঃ ||৩||

 

শর্ৱাণীপাণিতালৈশ্চলৱলযঝণত্কারিভিঃ শ্লাঘ্যমানং 
স্থানে সংভাৱ্যমানং পুলকিতৱপুষা শংভুনা প্রেক্ষকেণ | 
খেলত্পিচ্ছালিকেকাকলকলকলিতং ক্রৌঞ্চমিদ্ৱর্হিযূনা 
হেরম্বাকাণ্ডৱবৃংহাতরলিতমনসস্তাণ্ডৱং ত্ৱা ধিনোতু ||৪||

 

দেৱ-স্তৈ গুণ্যমেদাত্সৃজতি ৱিতনুতে সংহরত্যেষ লোকা-
নস্যৈৱ ৱ্যাপিনীভিস্তনুভিরপি জগদ্ৱ্যাপ্তমষ্টভিরেৱ || 
ৱন্দ্যো নাস্যেতি পশ্যন্নিৱ চরণগতঃ পাতু পুষ্পাঞ্জলির্ৱঃ 
শংভোর্নৃত্যাৱতারে ৱলযমণিফণাফূত্কৃতৈর্ৱিপ্রকীর্ণঃ ||৫|| 

 

ইতি শিৱতাণ্ডৱস্তুতিঃ সমাপ্তা ||

Related Content

Shivatandava Stutih - Romanized script

शिवताण्डव स्तुतिः - Shivatandava Stutih

शिवताण्डव स्तुतिः - Shivatandava Stutih

ਸ਼ਿਵਤਾਣ੍ਡਵ ਸ੍ਤੁਤਿਃ - Shivatandava Stutih

શિવતાણ્ડવ સ્તુતિઃ - Shivatandava Stutih