logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

ৱিশ্ৱমূর্তি স্তোত্রম - Vishvamoorti Stotram

Vishvamoorti Stotram

 

অকারণাযাখিলকারণায নমো মহাকারণকারণায | 
নমোঽস্তু কালানললোচনায কৃতাগসং মামৱ ৱিশ্ৱমূর্তে ||১|| 

 

নমোঽস্ত্ৱহীনাভরণায নিত্যং নমঃ পশূনাং পতযে মৃডায | 
ৱেদান্তৱেদ্যায নমো নমস্তে কৃতাগসং মামৱ ৱিশ্ৱমূর্তে ||২||

 

নমোঽস্তু ভক্তেহিতদানদাত্রে সর্ৱৌষধীনাং পতযে নমোঽস্তু |
ব্রহ্মণ্যদেৱায নমো নমস্তে কৃতাগসং মামৱ ৱিশ্ৱমূর্তে||৩|| 

 

কালায কালানলসন্নিভায হিরণ্যগর্ভায নমো নমস্তে | 
হালাহলাদায সদা নমস্তে কৃতাগসং মামৱ ৱিশ্ৱমূর্তে ||৪|| 

 

ৱিরিঞ্চিনারাযণশক্রমুখ্যৈরজ্ঞাতৱীর্যায নমো নমস্তে | 
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মায নমোঽঘহন্ত্রে কৃতাগসং মামৱ ৱিশ্ৱমূর্তে ||৫|| 

 

অনেককোটীন্দুনিভায তেঽস্তু নমো গিরীণাং পতযেঽঘহন্ত্রে | 
নমোঽস্তু তে ভক্তৱিপদ্ধরায কৃতাগসং মামৱ ৱিশ্ৱমূর্তে || ৬|| 

 

সর্ৱান্তরস্থায ৱিশুদ্ধধাম্নে নমোঽস্তু তে দুষ্টকুলান্তকায | 
সমস্ততেজোনিধযে নমস্তে কৃতাগসং মামৱ ৱিশ্ৱমূর্তে ||৭|| 

 

যজ্ঞায যজ্ঞাদিফলপ্রদাত্রে যজ্ঞস্ৱরূপায নমো নমস্তে | 
নমো মহানন্দমযায নিত্যং কৃতাগসং মামৱ ৱিশ্ৱমূর্তে ||৮|| 

 

ইতি স্তুতো মহাদেৱো দক্ষং প্রাহ কৃতাঞ্জলিম | 
যত্তেঽভিলষিতং দক্ষ তত্তে দাস্যাম্যহং ধ্রুৱম ||৯|| 

 

অন্যচ্চ শ্রৃণু ভো দক্ষ যচ্চ কিঞ্চিদ্ব্রৱীম্যহম | 
যত্কৃতং হি মম স্তোত্রং ত্ৱযা ভক্ত্যা প্রজাপতে ||১০|| 

 

যে শ্রদ্ধযা পঠিষ্যন্তি মানৱাঃ প্রত্যহং শুভম |
নিষ্কল্মষা ভৱিষ্যন্তি সাপরাধা অপি ধ্রুৱম ||১১|| 

 

ইতি দক্ষকৃতং ৱিশ্ৱমূর্তিস্তোত্রং সংপূর্ণম ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram