logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

Bengali PDF

 

Bengali PDF

 • চন্দ্রচূডালাষ্টকম - PDF

 • কল্কিকৃতং শিৱস্তোত্রম - PDF

 • অসিতকৃতং শিৱস্তোত্রম - PDF

 • ঈশ্ৱর প্রার্থনা স্তোত্রম - PDF

 • দারিদ্র্য দহন শিৱ স্তোত্রম - PDF

 • দ্ৱাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্মরণম - PDF

 • শিৱাষ্টকম - PDF

 • হিমালযকৃতং শিৱস্তোত্রম - PDF

 • শঙ্করাষ্টকম - PDF

 • শিৱভুজঙ্গপ্রযাতস্তোত্রম - PDF

 • কালভৈরৱাষ্টকম - PDF

 • পরমাত্মাষ্টকম - PDF

 • শংভুস্তৱঃ - PDF

 • শ্রীকালান্তকাষ্টকম - PDF

 • ভক্তশরণস্তোত্রম - PDF

 • নির্ৱাণষট্কম - PDF

 • অপরাধভঞ্জনস্তোত্রম - PDF

 • শিৱকেশাদিপাদান্তৱর্ণনস্তোত্রম - PDF

 • শিৱপাদাদিকেশান্তৱর্ণনস্তোত্রম - PDF

 • গৌরীগিরীশস্তোত্রম - PDF

 • শিৱস্তৱরাজঃ - PDF

 • শ্রীকাশীৱিশ্ৱনাথস্তোত্রম - PDF

 • অভযঙ্করং শিৱরক্ষ স্তোত্রম - PDF

 • প্রদোষ স্তোত্রাষ্টকম - PDF

 • প্রদোষ স্তোত্রাষ্টকম - PDF

 • শিৱ নামাৱলি অষ্টকম - PDF

 • পশুপতি অষ্টকম - PDF

 • সদাশিৱ পঞ্চরত্নম - PDF

 • শিৱানন্দলহরী স্তোত্রম - PDF

 • সদাশিৱ মহেন্দ্র স্তুতিঃ - PDF

 • শিৱস্তুতিঃ (শ্রী মল্লিকুচিসূরিসূনু নারযণ পণ্ডিতাচার্য ৱিরচিতা) - PDF

 • অনাদি কল্পেশ্ৱর স্তোত্রম - PDF

 • অর্ধনারী নটেশ্ৱর স্তোত্রম - PDF

 • শিৱ অষ্টোত্তর নামশতক স্তোত্রম - PDF

 • মৃত্যুঞ্জয মানস পূজা স্তোত্রম - PDF

 • চন্দ্রশেখর অষ্টক স্তোত্রম - PDF

 • অপমৃত্যুহরং মহামৃত্যুঞ্জয স্তোত্রম - PDF

 • ৱেদসার শিৱস্তৱ স্তোত্রম (ছংকরাচার্য ৱিরচিতো) - PDF

 • শিৱস্তুতিঃ (লঙ্কেশ্ৱর ৱিরচিতা) - PDF

 • শিৱভুজঙ্গ প্রযাত স্তোত্রম - PDF

 • উপমন্যুকৃতং শিৱস্তোত্রম - PDF

 • শিৱষডক্ষর স্তোত্রম - PDF

 • শিৱপঞ্চাক্ষর স্তোত্রম - PDF

 • শিৱমহিম্নঃ স্তোত্রম (Pushpadanta) - PDF

 • রাৱণকৃতং শিৱতাণ্ডৱ স্তোত্রম - PDF

 • দ্ৱাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রম - PDF

 

Related Content