logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

9

Punjabi

 

The Punjabi stotras on Lord shiva are presented here. many of the stotras are sanskrit stotras given in Punjabi format. 
Please send original punjabi stortas and any of the ones not found here.

 

All Punjabi shlokas PDF

 

Sanskrit shlokas in Punjabi text

ਸ਼ਿਵਜੀ ਕੀ ਆਰਤੀ - ਜਯ ਸ਼ਿਵ ਓਙ੍ਕਾਰਾ - Shivji Harati - Hara Hara Mahadev


Punjabi Devotional Stotra


ਸ਼ਿਵਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼਼ਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ - Shivapanchakshara Stotram


ਸ਼ਿਵਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Shiva Shadakshara Stotram


ਸ਼ਿਵਸ਼਼ਡਕ੍ਸ਼਼ਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ - Shivashadakshara Stotram


ਬਿਲ੍ਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Bilvaashtakam


ਆਤ੍ਮਾਰ੍ਪਣਸ੍ਤੁਤਿਃ (ਅੱਪੱਯਦੀਕ੍ਸ਼਼ਿਤ ਵਿਰਚਿਤਾ) ਉਨ੍ਮੱਤ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ - Atmarpanastutih (Appayyadiksita Viracita) Unmatta Pancasat


ਦ੍ਵਾਦਸ਼ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ - Dvadasha Jyothirlinga Stotram


ਦ੍ਵਾਦਸ਼ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗ ਸ੍ਮਰਣਮ - Dvadasha Jyotirlinga Smaranam


ਸ਼ਿਵਮਾਨਸਪੂਜਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ - Shivamanasapuja Stotram