திருநெறிய தமிழோசை
Please click this Icon to play Radio
Shaiva Lahari

சிவ வழிபாட்டுக்குத்  துணை Shaivam.org mobile app for Android திருமுறைகள்; படிக்கலாம் கேட்கலாம் - திருக்கோயில் வழிகாட்டி - 24மணி நேர வானொலி இன்னும் பல  ( iOS App link here)

திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் வரலாற்று முறை சந்த முற்றோதல் நேரடி ஒளிபரப்பு - நாள் 06-04-2020 முதல் 14-04-2020 வரை - நேரம் காலை 08.30 முதல் 10.30 வரை; மற்றும் மாலை 04.30 முதல் 07.15 வரை.  ||  நிகழ்ச்சி நிரல்  -  சிறப்பு நிகழ்ச்சி நிரல்

 • share in Facebook
 • share in Google+
 • share in Twitter
 • share in whatsup

Correct Answer:0    Wrong Answer:0

Shaivam Quiz

  1 . Who is first and foremost of this world?
  (1/829)
 • Lord Brahma
 • Lord Shiva
 • Lord Vishnu