திருநெறிய தமிழோசை
Please click this Icon to play Radio
Shaiva Lahari

மார்கழி மாத சிவாலய வழிபாட்டில் பங்குபெற அரிய வாய்ப்பு

 • facebook
 • google
 • twitter
 • whatsup

Correct Answer:0    Wrong Answer:0

Shaivam Quiz

  1 . Who is first and foremost of this world?
  (1/831)
 • Lord Brahma
 • Lord Shiva
 • Lord Vishnu