திருநெறிய தமிழோசை
Please click this Icon to play Radio
Shaiva Lahari

சார்வரி (2020-21) வருட மார்கழி வழிபாடு

திருஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தில் முப்பொருள் - நேரலை தூத்துக்குடி திருமதி. விமலா சுப்பிரமணியன் அவர்கள்     ||     பெரியபுராண இசைப் பாராயணம் - திருஞானசம்பந்தர் புராணம் - நேரலை வழங்குபவர் திருப்பரங்குன்றம் திரு. கு. சுப்பிரமணியம் ஓதுவார் அவர்கள்

 • share in Facebook
 • share in Google+
 • share in Twitter
 • share in whatsup

Correct Answer:0    Wrong Answer:0

Shaivam Quiz

  1 . Who is first and foremost of this world?
  (1/829)
 • Lord Brahma
 • Lord Shiva
 • Lord Vishnu