திருநெறிய தமிழோசை
Please click this Icon to play Radio
Shaiva Lahari

சிவ வழிபாட்டுக்குத்  துணை Shaivam.org mobile app for Android திருமுறைகள்; படிக்கலாம் கேட்கலாம் - திருக்கோயில் வழிகாட்டி - 24மணி நேர வானொலி இன்னும் பல  ( iOS App link here)

மக்களைப் பிணிகள் தீண்டா வண்ணம் பன்னிரு திருமுறை விண்ணப்பம் - புதன் மாலை 5-மணிக்கு எட்டாம் திருமுறை (திருவாசகம் திருக்கோவையார்) நேரடி ஒளிபரப்பு வழங்குபவர் மயிலை திரு. ப. சற்குருநாத ஓதுவார் (Full Schedule)

 

 

  • share in Facebook
  • share in Google+
  • share in Twitter
  • share in whatsup