உடையவர்தீயனூர் அ/மி ஸ்ரீ அமிர்தாம்பிகை சமேத அ/மி ஸ்ரீ ஜமதக்னீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில் திருப்பணி
- - - - - - - - -

uDaiyavarthIyanUr srI amirthAmbikai samEdha srI jamadhaknISwarar swAmy temple thiruppaNi
* * * * *


LOCATION:

SRI JAMADAGNISWARAR TEMPLE, UDAYAVAR THEEYANUR, AMBAPUR POST, UDAYARPALAYAM TALUK, ARIYALUR DIST., TAMILNADU - 621701.

ABOUT THE TEMPLE:

It is said that Jamadagni rishi worshipped Lord Shiva here. The temple was built by Rajaraja II in the year 1166. The village name is Theeyanur. In Tamil “Thee” indicates Agni. The lord here is also called by name AGNISWARAR.

	Name of Lord 	: JAMADAGNISWARAR
	Name of Ambal	: AMIRTAMBIGAI

More details about this temple can be seen at jamadagniswarar.blogspot.com

CONTACT:

 
For Contact
	Ph : 	+91 9986029781
       	    	+91 9677257374

E-mail : jamadakneeswararamirtambigai@gmail.com
         jamadakneeswararamirtambigai@yahoo.com


Back to thirupaNi page
Back to Shaiva Siddhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page