பொது சைவ நூல்கள்

Tamil Shaivite Literature
Tamil Unicode Tamil Pdf Transliterated text
பொது சைவ நூல்கள்
சைவம் - PDF Format
புட்ப விதி - PDF Format
ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம் - PDF Format
ஸ்ரீ ஆத்மபுராணம் - PDF Format
அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம் - PDF Format
அவிரோத உந்தியார் - PDF Format
அத்வைத வெண்பா - PDF Format
பஸ்ம மஹாத்மியம் - PDF Format
ப்ரஹ்ம தத்துவ நிரூபணம் - PDF Format
தருக்க ஸங்க்ரஹ தீபிகை - PDF Format
யேசுமத சங்கற்ப நிராகரணம் - PDF Format
அர்ச்சுனன் தபசு - PDF Format
சைவாநுட்டான விதியும் விளக்கமும் - PDF Format
சிவாலய சேவா விதி - PDF Format
தக்ஷிணாமூர்த்தி திருவருட்பா - PDF Format
சைவதூஷண பரிகாரம் - PDF Format
கந்தபுராணம் கந்தபுராணம் - PDF Format
சங்க இலக்கியங்களில் சிவ வழிபாடு
திருக்குறள் கடவுள் வாழ்த்து ThirukkuRaL - English Translation
ஔவையார் போற்றும் சிவபிரான்
கல்லாடம் கல்லாடம் - PDF Format
பட்டினத்தார் பாடல்கள் பட்டினத்தார்... - PDF Format
பட்டினத்தார் பாடல்கள் பகுதி-2 பட்டினத்தார் பாடல்கள் பகுதி-2 - PDF Format
பட்டினத்தார் பாடல்கள் பகுதி-3 - PDF Format
பட்டினத்துப்பிள்ளையார் பாடலுக்கு ஞானார்த்ததீப உரை - PDF Format
பத்திரகிரியார் பாடல்கள்
சித்தர் பாடல்கள்
தாயுமானவர் பாடல்கள் பகுதி - 1 ; பகுதி - 2 ; பகுதி - 3 Part - 1 ; Part - 2 ; Part - 3
வள்ளலாரின் திருவருட்பா
பிரபந்தத்திரட்டு 3-ம் பாகம்
(சேக்கிழார் பிள்ளைத்தமிழ்)
Part - 3 - PDF Format
பிரபந்தத்திரட்டு 23-ம் பாகம்
(மதுரைத் திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி)
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் பாடல்கள் கோபால... - PDF Format kOpAlakrushNa bhArathi pADal
முத்துத் தாண்டவர் கீர்த்தனங்கள்
நீலகண்ட சிவன் பாடல்கள் Neelakanta Shivan Padalkal
நடராஜ பத்து நடராஜ பத்து - PDF Format n^aDarAja paththu

Please send additions

See Also:
1. Shaiva Siddhantha Home Page

  • Back to Tamil page
  • Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page
  • Back to Shaivam Home Page