Hindu Festivals Calendar

Last Year 2015-16 Festivals Calendar

April 2015
Sun
05
12
19
Chiruthonda Nayanar Gurupujai
26
Mon
06
Karaikkal ammaiyar Gurupujai
13
Poyyadimai illadha pulavar, Pattharai panivargal, Paramanaiye paaduvar, Chitthatthai chivanpaal vaitthar, Thiruvarur pirandhaar, Muppodhum thirumeni theenduvar, Muzhuneeru poochiya munivar, Appaalum adicharndhaar
20
27
Tue
07
14
Souramaana Ugadhi, Solar New Year, Tamil (Manmadha), Malayalam & Tulu New Year, Vishu, Thillaivazh Andhanar Gurupujai
21
28
Wed 01
Pradhosham
08
15
22
Mangaiyarkkarasiyar (Maani) Nayanar gurupujai
29
Thu 02
Chennai Mayilappore 63-var Ula
09
16
Pradhosham
23
30
Fri
03
Panguni Utthiram, Kalyana vrata
10
17
Shivaratri
24
Viranmindar Nayanar Gurupujai

Sat 04
11
18
25

May 2015
Sun 31
Pradhosham
03
Chitra Pournami, Thirukkuripputhonda Nayanar Gurupujai
10
Natarajar Abhishekam
17
24
Chomasimara Nayanar Gurupujai
Mon
04
11
18
25
Tue
05
12
Thirunavukkarasu Nayanar Gurupujai
19
26
Vrishabha vrata
Wed
06
13
20
27
Thu
07
14
21
28
Fri 01
Pradhosham, Umapathi Sivachariyar Gurupujai
08
15
Pradhosham
22
29
Sat
02
Isaignaniyar Nayanar Gurupujai
09
16
Shivaratri
23
Naminandhi Adikal Nayanar Gurupujai, Chekkizhar Peruman Gurupujai
30
June 2015
Sun
07
14
Pradhosham
21
28
Mon 01
Vaikasi Vishakam
08
15
Shivaratri
22
Manikkavachakar Gurupujai
29
Pradhosham
Tue 02
09
16
23
Amarneethi Nayanar Gurupujai
30
Wed 03
10
17
24
Ani-Thirumanjanam, Natarajar Abhishekam

Thu 04
Thirugnanachambandha Nayanar Gurupujai, Thiruneelanakka Nayanar Gurupujai, Thiruneelakanda Yazhpanar Nayanar Gurupujai, Muruga Nayanar Gurupujai
11
18
25

Fri 05
12
19
26

Sat
06
13
Kazharchinga Nayanar Gurupujai
20
27

July 2015
Sun
05
12
19
26
Mon
06
13
Pradhosham
20
27
Tue
07
14
Shivaratri
21
28
Kaliya Nayanar Gurupujai, Kotpuli Nayanar Gurupujai
Wed 01
08
15
22
29
Pradhosham
Thu 02
09
Eyarkon Kalikkama Nayanar Gurupujai
16
23
Perumizhalaik Kurumba Nayanar Gurupujai
30
Pattinatthar Gurupujai
Fri 03
10
17
24
Kazharitrarivar Nayanar Gurupujai, Sundaramurthi Nayanar Gurupujai
31
Sat
04
11
18
25

August 2015
Sun 30
02
09
16
Adi Pooram
23
Kulachirai Nayanar Gurupujai
Mon 31
03
10
17
24
Tue
04
11
Kootruva Nayanar Gurupujai
18
25
Kungiliyak Kalaya Nayanar Gurupujai, Avani Moolam (Pittu Thirunal)
Wed
05
12
Pradhosham, Shivaratri
19
26
Thu
06
13
20
27
Pradhosham
Fri
07
14
Adi Amavasai
21
28
Rig vedha upakarma, Onam Festival, Avani avittam, Natarajar Abhishekam
Sat
01
08
Murthi Nayanar Gurupujai, Pukazhchozha Nayanar Gurupujai
15
22
29
Yajur vedha upakarma
September 2015
Sun
06
13
20
27
Mon
07
14
Maraignanasambandar Gurupujai
21
28
Appaiya Deekshithar Jayanthi
Tue 01
08
Cheruthunai Nayanar Gurupujai
15
Sama vedha upakarma
22
29
Wed 02
09
16
23
Enathinatha Nayanar Gurupujai
30
Uruthira Pasupathi Nayanar Gurupujai
Thu 03
10
Pukazhthunai Nayanar Gurupujai, Adhipattha Nayanar Gurupujai, Pradhosham
17
24

Fri 04
11
Ilaiyankudimara Nayanar Gurupujai, Shivaratri
18
25
Pradhosham

Sat
05
12
19
26
Narachinga Munaiyaraiya Nayanar Gurupujai, Natarajar Abhishekam

October 2015
Sun
04
11
Shivaratri
18
25
Pradhosham
Mon
05
12
Mahalaya amavasai
19
26
Tue
06
13
Starting of Navaratri, Dasara
20
27
Thirumoola Nayanar Gurupujai, Maha Annabhishekam
Wed
07
14
21
Starting of Kedhara vrata
28
Ninracheer Nedumara Nayanar Gurupujai
Thu 01
08
15
22
29
Idangazhi Nayanar Gurupujai
Fri 02
09
16
23
30
Sat
03
Thirunalaippovar Nayanar Gurupujai
10
Pradhosham, Arulnandhi Shivachariyar Gurupujai
17
24
31
November 2015
Sun 01
08
15
Aiyadikal Kadavarkon Nayanar Gurupujai
22
29
Mon 02
09
Pradhosham, Shivaratri
16
23
1st Somavara vrata, Pradhosham
30
2nd Somavara vrata
Tue 03
Chatthi Nayanar Gurupujai
10
17
24

Wed 04
11
Kedhara Gouri vrata, Meikandar Gurupujai
18
25
Uma Maheshvara vrata; Kanampulla Nayanar Gurupujai; Thiruvannamalai Deebam

Thu 05
12
19
26

Fri 06
13
Puchalar Nayanar Gurupujai
20
27

Sat
07
14
21
28

December 2015
Sun
06
Anaya Nayanar Gurupujai
13
Chirappuli Nayanar Gurupujai
20
Vaayilar Nayanar Gurupujai
27
Mon
07
3rd Somavara vrata
14
4th Somavara vrata
21
28
Tue 01
08
Pradhosham
15
22
29
Wed 02
09
Shivaratri
16
23
Pradhosham
30
Thu 03
10
17
Dhanur Maadha Puja (Start) Arambam
24
31
Fri 04
Meipporul Nayanar Gurupujai
11
18
25
Chadaiya Nayanar Gurupujai, Natarajar Abhishekam

Sat
05
12
Moorgga Nayanar Gurupujai
19
26
Thiruvadhirai vrata, Ardra Dharshana

January 2016
Sun 31
03
10
17
Thiruvavaduthurai Namachivaya Desikar Gurupujai
24
Mon
04
Manakkanchara Nayanar Gurupujai
11
18
25
Tue
05
12
19
26
Wed
06
13
20
27
Thu
07
Pradhosham
14
Dhanur Maadha Puja (end) Mudivu, Kanjanur Haradhatthar Aradhana
21
Kannappa Nayanar Gurupujai, Pradhosham
28
Chandesha Nayanar Gurupujai
Fri 01
Iyarpakai Nayanar Gurupujai
08
Shivaratri
15
Makara shankaranthi, Pongal Pandikai, Uttarayanam
22
Arivattaya Nayanar Gurupujai
29
Sat
02
09
Chakkiya Nayanar Gurupujai
16
23
30
February 2016
Sun
07
14
21
Natarajar Abhishekam
28
Mon 01
Thiruneelakanta Nayanar Gurupujai, Thayumanavar Gurupujai
08
Shula vrata, Thai Amavasai
15
22
Masi Maham
29
Tue 02
09
16
23

Wed 03
10
Appudhi Adikal Nayanar Gurupujai
17
24

Thu 04
11
18
25
Eripattha Nayanar Gurupujai

Fri 05
12
Kalikkamba Nayanar Gurupujai
19
26

Sat
06
Pradhosham, Shivaratri
13
20
Pradhosham
27

March 2016
Sun
06
Pradhosham
13
20
Pradhosham
27
Mon
07
Maha Shivaratri vrata
14
21
28
Tue 01
08
Kochengatchozha Nayanar Gurupujai
15
22
29
Wed 02
09
16
23
Holi Festival, Kama Dhahanam, Panguni Utthiram, Kalyana vrata
30
Thu 03
10
17
24
31
Fri
04
Kaari Nayanar Gurupujai
11
18
Munaiyaduvar Nayanar Gurupujai
25

Sat 05
12
19
26
Karaikkal ammaiyar Gurupujai

April 2016 (Till Mid of the Month)
Sun
03
10
17
24
Mon
04
Dhandiyadikal Nayanar Gurupujai
11
Nesa Nayanar Gurupujai
18
25
Tue
05
Pradhosham, Shivaratri
12
19
Pradhosham
26
Chandramana Ugadi, Lunar New Year, Kannada & Telugu New Year
Wed
06
13
Gananatha Nayanar Gurupujai; Poyyadimai illadha pulavar, Pattharai panivargal, Paramanaiye paaduvar, Chitthatthai chivanpaal vaitthar, Thiruvarur pirandhaar, Muppodhum thirumeni theenduvar, Muzhuneeru poochiya munivar, Appaalum adicharndhaar
20
Umapathi Sivachariyar Gurupujai
27
Thu
07
14
Souramaana Ugadhi, Solar New Year, Tamil (Dhunmukhi), Malayalam & Tulu New Year, Vishu, Thillaivazh Andhanar Gurupujai
21
Isaignaniyar Nayanar Gurupujai; Chitra Pournami
28
Fri
01
08
15
22
Thirukkuripputhonda Nayanar Gurupujai
29
Sat 02
09
16
23
30
Natarajar Abhishekam

See Also:
1. Festivals of Current Year

Back to Shaiva Siddhanta Home Page
Back to Shaivism Home Page