द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्मरणम

Dvadasha Jyotirlinga Smaranam


द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्मरणम

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम । 
उज्जयिन्यां महाकाळमोङ्कारममलेश्वरम ॥१॥ 

परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम । 
सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥२॥ 

वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे । 
हिमालयॆ तु केदारं घुसृणेशं शिवालये ॥३॥ 

एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः । 
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥४॥ 

इति द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्मरणं संपूर्णम ॥

Back to Sanskrit Scriptures and Stotras Page
Back to Scriptures and Stotras Page
Back to Shaivam Home Page