தேவாரப் பாடல்கள்
(மூவர் தேவாரத்திலிருந்து)

திருமுறைப் பாடல்கள்
(Shaivam Audio Gallery)

aum namaH shivAya

The following MP3 audios are sung by shiva. Sowmini Ramakrishnan and Team, Bangalore. Special thanks to them; for making it available for shaivam.org.

Song Saint Play Down load
சிறையாரும் மடக்கிளியே (Siraiyaarum madakkiliye) திருஞானசம்பந்தர் (Thirugnanasambandhar)

Get the Flash Player to see this player.

Download
பந்தத்தால் வந்தப்பால் (Bhandathal vandhappal) திருஞானசம்பந்தர் (Thirugnanasambandhar)

Get the Flash Player to see this player.

Download
நீறு சேர்வதொர் (Neeru servathor) திருஞானசம்பந்தர் (Thirugnanasambandhar)

Get the Flash Player to see this player.

Download
கீதத்தை மிகப்பாடும் (Geethaththai mikappaadum) திருஞானசம்பந்தர் (Thirugnanasambandhar)

Get the Flash Player to see this player.

Download
தொண்டரஞ்சு களிறும் (Thondaranju kalirum) திருஞானசம்பந்தர் (Thirugnanasambandhar)

Get the Flash Player to see this player.

Download
கல்லூர்ப் பெருமணம் (Kalloor perumanam) திருஞானசம்பந்தர் (Thirugnanasambandhar)

Get the Flash Player to see this player.

Download
ஏதும் ஒன்றும் (Eadhum ontrum) திருநாவுக்கரசர் (Thirunavukkarasar)

Get the Flash Player to see this player.

Download
மீளா அடிமை (Meela adimai) சுந்தரர் (Sundarar)

Get the Flash Player to see this player.

Download

For comments contact.

Back to the Shaivam Audio Gallery
Back to the Shaivam Art/Audio Galleries
Back to Shaivam Home Page

This Page is associated with www.shaivam.org (Shaivam Home Page)